Pouť a reformace.

Česko-německé zasedání o proměnách náboženské praxe
v převratech raného novověku
29. září - 2. říjen 2005
Heilbad Heiligenstadt / Eichsfeld
pod záštitou erfurtského biskupa, Dr. Joachima Wanke
pořádá Teologická fakulta Humboldtovy univerzity v Berlíně spolu s katedrou pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Eichsfeldforum a Stadtarchiv Heilbad Heiligenstadt
za podpory Gerda-Henkel-Stiftung

Husitská revoluce v Čechách a německá reformace byly událostmi, během nichž byla zformulována mj. radikální kritika stávající praxe každodenní zbožnosti. K praktikám, které byly zásadně dotčeny, patřily v obou případech zbožné pouti. Podle tradovaného pohledu byla církevně a teologicky nekontrolovaná konjunktura „běhání“ na stále nová blízká i vzdálená poutní místa jasným náznakem toho, že církev v předvečer obou historických událostí v Čechách i v německých zemích potřebovala reformu. Tuto teorii má zasedání ověřit a případně revidovat. Právě tak má být podroben diferencovanému rozboru paušální soud, podle nějž reformace, případně husitská revoluce, znamenala konec poutí v regionech, které ovládla; přitom má být věnována exemplární pozornost časovému průběhu, aktérům i motivům. Roli budou hrát také dlouhodobější důsledky obou převratů s ohledem na kritiku poutí a poutní praxi, tj. funkce obnovených poutí nebo kritiky poutí při vytváření identity konfesí a vymezování vůči jinověreckým skupinám. Lze očekávat diskusi, která naznačí směry nového porozumění fenoménu pouti i každodenní náboženské praxi vůbec v průběhu i po převratech husitské revoluce a německé reformace.

Zasedání je koncipováno jako navazující zasedání na mezinárodní konferenci „Zbožné putování v evropské kultuře“ v Příbrami 26. - 29. května 2004.

Na konferenci se podílejí:

 • Prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. (Univerzita Karlova v Praze)
 • Dr. Christophe Duhamelle (Mission Historique Française en Allemagne)
 • ThDr. Ota Halama, PhD. (Univerzita Karlova v Praze)
 • PhDr. Petr Hlaváček, PhD. (GWZO Leipzig)
 • Mgr. Jan Hrdina (VCDV Praha)
 • Dr. Hartmut Kühne (Humboldt-Universität Berlin)
 • PhDr. Jiří Mikulec, CSc. (Historický ústav AV ČR Praha)
 • Dr. Johannes Mötsch (Stadtarchiv Meiningen)
 • Thomas T. Müller M.A. (Stadtarchiv Heilbad Heiligenstadt)
 • Doc. PhDr. Hana Pátková, PhD. (Univerzita Karlova v Praze)
 • Hilde Rosenbauer (Göttingen)
 • Prof. Dr. Gabriela Signori (Universität Münster)
 • Dr. Ullmann Weiss (Universität Erfurt)
 • Prof. Dr. Wilhelm Winterhager (Universität Marburg)
 • PhDr. Blanka Zilynská (Univerzita Karlova v Praze)